به زودی …

لیویتو یک پلتفرم پخش زنده مخصوص استریمرهای بازی است. شاید پخش زنده موسیقی، آشپزی و کلی چیزهای جذاب دیگه هم داشته باشیم. ما لیویتو رو برای سرگرم شدن شما می سازیم. اگر استریمر هستین، می تونین درآمد خوبی هم کسب کنید. خلاصه باز هم سر بزنید که به زودی اینجا پر از هیجان خواهد بود.